1/5

APPARTEMENTEN

Er werden 2 residenties ontworpen in "Brouwershof", de hoogte van de kroonlijst is bewust gelijk gehouden met de woningen, de residenties vormen hiermee een mooi geheel met de woningen. 

1 residentie loopt evenwijdig met de Bassegembosstraat, hier zijn de woongedeeltes georiënteerd naar de centrale publieke groenzone & de nachtgedeeltes naar de zijde van de Bassegembosstraat.

1 residentie loopt evenwijdig met Oostdorp. Deze wooneenheden zijn aan weerszijden gericht op het groen van de publieke groenzones en de weidse velden.

In het midden van de verkaveling werd plaats voorzien voor een publieke groenzone met petanquebaan en een pavilioen, een ideale ontmoetingsplaats voor bewoners en omwonenden. Alle groenzones zijn publiek dus iedereen kan en mag gebruik maken van deze faciliteiten,