VERKAVELING

De verkaveling ligt in de bestaande dorpskern van Tiegem. Dit project vult de opening in van het bestaande bouwlint in de dorpskern. Het project gaat bewust ook niet verder dan deze lijn. 


Als huisvesting voorzien we eengezinswoningen en appartementen. We kozen voor een niet zo alledaagse invulling, geen recht toe recht aan verkaveling met rechte straten zoals er al zovelen zijn. We durfden groener uit de hoek komen en hebben dan ook plaats voorzien voor een boomgaard, een petanquebaan en een polyvalent pavilioen. Rond de Kasterbeek komt het bufferbekken met aansluitend een groene invulling.

Wij proberen via deze site de omwonenden te informeren, zodat omwonenden niet beperkt zijn tot raadpleging van de ingediende aanvraag op de gemeente.

Op de home pagina van deze site kan u een infovideo vinden waarin de architect de verkaveling toelicht. De architect sluit af met een uitnodiging om hem te contacteren bij vragen, er staat ook een directe link op de contactpagina van deze site. Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor de voorzitter van NVA Anzegem, die nauw betrokken is in deze verkaveling aangezien hij één van de omwonenden is. Wij voegen graag toe dat deze verkaveling een versterking van de bestaande dorpskern is, we gaan bijvoorbeeld minder ver dan de naastliggende bebouwing in de Zurendriesstraat. Deze versterking van de dorpskern is één van de krachtlijnen uit het 'witboek' van Minister Schauvliege, die wonen wil centraliseren rond kernen. Meer uitleg kan u vinden in het artikel van Grensnieuws.be